Frans-Roger logo
Frans-Roger

Ter Plaatse

Herstellingen

Bij voorkeur voeren wij de herstelling uit in onze werkplaats. Hier hebben wij alle apparatuur en gereedschap bij de hand om het werk snel en grondig te kunnen uitvoeren.

Niet alle herstellingen kunnen in ons atelier gebeuren. Soms is het niet mogelijk om de aandrijving in kwestie te verplaatsen. Soms is de herstelling dringend aangezien de productie erdoor is stilgevallen. Voor elke opdracht ter plaatse gaan wij zo efficiënt mogelijk te werk, zodat u snel weer in bedrijf bent.

Voor elke herstelling, in onze werkplaats of in uw onderneming, kan u rekenen op een professionele houding, vakkennis en ervaring. U krijgt perfecte resultaten met een persoonlijke service.

Voor dringende reparaties voorzien wij een 24/24-service, zodat uw productieverlies tot een minimum wordt beperkt.

Nieuwe aandrijfsystemen

U kan ook op ons rekenen voor nieuwe installaties. Wij bieden elektromotoren te koop aan, net als alle nodige toebehoren zoals frequentieregelaars, reductoren, schakelkasten, spanningregelaars,…

Wij ontwerpen en assembleren uw nieuwe aandrijving en monteren ze ter plaatse. Door uitvoerig testen van de installatie zorgen we ervoor dat alles optimaal werkt volgens uw wensen.

Ook aandrijvingen en motoren die wij hebben hersteld, komen wij ter plaatse opnieuw monteren.

Periodieke controle

Frans-Roger voert ook controles uit van uw elektrische aandrijfsystemen. Het is sterk aangewezen om 1 à 2 keer per jaar een dergelijke inspectie te laten uitvoeren. Wij zien het vaak dat aandrijfsystemen defect raken of rendementsverlies veroorzaken omdat er geen regelmatig onderhoud wordt verricht.

De voornaamste reden, en het grote voordeel, van een periodieke controle is dat u een productie-uitval kan vermijden. Onderdelen met slijtage worden vervangen voor ze de machine doen uitvallen. Vuilafzettingen worden opgemerkt en verwijderd nog voor ze leiden tot blokkeringen. Kleine beschadigingen worden verholpen voor ze grote beschadigingen veroorzaken.

Wij voeren de inspectie uit samen met één van uw technici. Na de controle ontvangt u een omvattend rapport van ons. Hierin staan onze controles, onze vaststellingen, en ons advies voor een eventuele revisie wanneer wij een probleem aantreffen.
Wij bewaren deze rapporten zorgvuldig. De historiek van uw machinepark is op die manier bij ons bekend en kan meteen geconsulteerd worden wanneer u met een probleem geconfronteerd wordt.

Door deze controle regelmatig uit te voeren, vergroot u uw bedrijfszekerheid.